onsdag 24. juli 2013

Bedriftsmegler svarer på dine spørsmål

Skal du starte eget - Hva er gründerens praktiske utfordringer?

Mange av de utfordringene som gründere står overfor er ganske like, selv om virksomhetene kan være svært forskjellige. Det er mange feil du lett kan unngå, og her følger noen gode råd etter mange års erfaring fra samarbeid med gründere.

Oppstartsfasen – stålkontroll fra dag en!
Du må sikre deg økonomisk stålkontroll fra dag. I løpet av få måneder kan ting gå veldig galt, hvis du ikke har økonomisk oversikt; Du må sikre deg at du starter opp med tilstrekkelige finansiering / driftskapital (egenkapital eller gjeld). Det tar tid fra varen eller tjenesten er levert til pengene fra kunden står på din konto. Skaff deg hjelp med bokføringen, hvis du ikke selv er en ørn i bokføring. Og uansett er det ofte feil bruk av din tid å føre regnskapet selv. En god regnskapsfører er derfor løsningen for mange, men sjekk nøye ut hvem du leier inn. Vedkommende skal sikre deg orden i tallene, men skal du oppnå god økonomisk styring må andre personer bistå. Du må forsikre deg om at regnskapsførers økonomisystem gir deg de økonomitallene du trenger, slik at du blant annet kan få målt hvilke produkter du tjener eller taper på.

Når du starter opp bør du sette deg noen klare mål, både økonomisk og andre målsettinger, og de bør være realistiske. Det gir positiv energi og nødvendig konsentrasjon. Du har selvsagt også definert en klar forretningsidé (hva du skal drive med) og en enkel ”strategi” (hvordan du skal komme dit). Noen ”jernlover” fra oppstart av ny virksomhet er at ting tar tid, og at du må arbeide parallelt med mange prosjekter, kunder etc. for at noen skal lande.

For å samle de økonomiske trådene bør du sette opp et budsjett, og særlig et likviditetsbudsjett. Satt litt på spissen kan man si at en virksomhet kan tape penger noen måneder eller år (såfremt man har reserver), mens du må være likvid hver dag slik at du kan få betalt dine løpende regninger ved forfall. Årsakene til svak likviditet er ofte for store varelagre eller for høye utestående kundefordringer. Det er mange paradokser her i verden, og et av dem er at skal du kjøpe en pølse med lompe på gata må du betale kontant, mens når du kjøper store kapitalvarer eller lignende får du ofte en ”hyggelig” kreditt. Hyggen kan fort bli til uhygge for deg som selger. Det er ikke flaut å be om å få pengene for en tjeneste du har utført, selv om kunden er stor. Skaff deg et inkassobyrå. Kunden, og ikke du, må betale det meste av kostnadene ved inndrivning av fordringene.

En god investering er å skaffe seg en samtalepartner i oppstartsfasen, gjerne en økonom, revisor eller liknende som kan hjelpe deg med praktiske forhold, økonomi og formaliteter som du ikke synes er veldig gøy, men som er like fullt er viktig. Også som en ren diskusjonspartner er det et klokt valg. Økonomen John Maynard Keynes sa det slik: ”Det er overraskende hvor dumme ting man kan komme til å tro på, hvis man tenker for lenge alene!”. - Generelt er det en stor styrke dersom du kan finne en person du går godt sammen med, og som du kan starte virksomheten med. Det er ensomt å drive helt alene. Røkke og Gjelsten forsto nok det.

Når du er i gang.
Det er selvsagt mange forhold som er viktig når bedriften er kommet i gang. Vi skal bare få nevne et par. Vær tro mot din forretningsidé og strategi. Det vil underveis helt sikkert dukke opp spennende ideer, produkter og samarbeidsmuligheter, og mange gründere er ”lekne” og interesserte mennesker. Vurder nye ideer med et åpent men kritisk sinn. Er dette i tråd med din strategi, dvs. det du er god på og skal konsentrere deg om? Har du virkelig råd til å investere i nye produktområder osv. nå? Et annet forhold er det man kan kalle ”drukningsdøden”, du drukner i arbeidsoppgaver og ikke minst i diverse administrative oppgaver. Skal du ansette et helt nytt årsverk eller leie inn tjenester, og hva har du egentlig råd til? Så lenge du er liten vil det som oftest være lurt å leie inn kapasitet så unngår du å ansette hele eller halve årsverk med de forpliktelser og faste kostnader som det innebærer.

Risiko er et klart undervurdert tema i mange bedrifter, og det ser man ikke minst i disse tider. Det er mange risikofaktorer, som for eksempel manglende finansiering og egenkapital. Du må kartlegge dine egne risikofaktorer. Om du så har bare ett eneste sterkt og godt produkt så kan det selvsagt være lykken, ref. Bill Gates. I og med at ikke alle er Bill Gates er det som regel klokt å ha mer en ett produkt, tjeneste eller produktområde, og likedann å ha mer en eller noen få kunder. Hva skjer hvis vi taper kunde A, og hva gjør du da? Hvor stort omsetningsfall tåler du, og hvilke tiltak vil du sette inn ved en 20% omsetningssvikt? Det bør du ha tenkt på på forhånd.

I tillegg er det selvsagt veldig viktig å ikke ta alle sorger på forskudd, - for de færreste inntreffer!
Men det gjelder å ikke vente for lenge. Har man som eneeier gått tom, ikke investert nok i vedlikehold og utvikling av produkter og arbeidsprosesser, da kan det lett skje at når man agerer, er det allerede for sent. Vi møter mange selskaper som går konkurs, men som sannsynligvis kunne blitt solgt om salgsprosessen hadde begynt 6 måneder før.
 
Er du interessert? Vil du selge bedrift eller kjøpe bedrift?
Det beygnner med å ta en samtale med en erfaren bedriftsmegler.