onsdag 24. juli 2013

Bedriftsmegler svarer på dine spørsmål

Management Buy-Out (MBO), hva er det?

MBO vil si at selskapets ledelse kjøper ut dagens eier. Slike transaksjoner har tidligere vært sjeldne i Norge, men blir stadig mer vanlig. I større overtagelser inngår som godt som alltid finansiering fra investeringsselskaper, ettersom kjøpet involverer beløp som langt overstiger privatpersoners normale lånekapasitet. Disse institusjoner er imidlertid neppe interessert i mindre industrivirksomheter, butikker etc.

MBO kan dog være aktuelt for mindre virksomheter, der en eller flere i ledelsen tar over eierskapet. Her kan pant i fast eiendom sikre lån for en overtagelse og betaling for en del av kjøpesummen. Resten kan kanskje betales over tid, finansiert av selskapets kontantstrøm. Her kan den tidligere eieren være med å dele både risiko og muligheter i en earn-out-model.

En MBO kan aktualiseres av flere forhold: Eieren ønsker av ulike årsaker ikke å satse lenger. For eksempel skal vedkommende gå av med pensjon og har ingen i familien som vil eller kan ta over. Eller kanskje ledelsen ser muligheter som dagens eier ikke ønsker å gå videre med? Virksomheter med en sterk ledelse der selskapets verdier for en stor del utgjøres av de ansatte, er en annen MBO-kandidat. Trusselen om at nøkkelpersonene sier opp ved et eventuelt salg gjør at den mest aktuelle kjøperen finnes internt i selskapet. Her er det en delikat balansegang for dagens eier. Eksterne kjøpere betaler ofte mest, men en overtagelse fra de ansatte kan skje relativt smidig ettersom de har detaljert kunnskap om driften.

Ankepunktene mot en eventuell MBO ved siden av de ansattes begrensede muligheter til finansiering av transaksjonen, er deres lojalitet til selger. Er ledelsen lojal mot eieren eller seg selv som mulig kjøpere? Her kan en bedriftsmegler tre inn for å skape en tillitvekkende situasjon som gir eieren muligheter til å drive prosessen og minke faren for konflikter med de ansatte. Det er spesielt viktig med tanke på at om det ikke blir en MBO, skal begge parter fortsatt arbeide sammen.

Er du interessert? Vil du selge bedrift eller kjøpe bedrift?
Det beygnner med å ta en samtale med en erfaren bedriftsmegler.