onsdag 24. juli 2013

Bedriftsmegler svarer på dine spørsmål

Generasjonsskifte utenfor familien.

Mange mindre familieselskaper har ingen innen familien som ønsker eller er den riktige til å ta over virksomheten når dagens eier ønsker å trappe ned. Heller ikke er det noen av de ansatte som kan overta. Ikke sjelden er nøkkelpersoner i samme alder som senior, har vært med fra starten og ønsker også å begynne å arbeide mindre.

Virksomheten som sådan kan gå bra, og ha gode fremtidsmuligheter men det er vanskelig å finne selskaper som ønsker å kjøpe virksomheten. Mange kjøpere har som policy at man ikke ønsker å ta over selskaper der alle nøkkelpersoner er over 50. Hva gjør man da? Det er for ille at kompetanse, arbeidsplasser og en oppegående organisasjon bare blir lagt ned.

For oss som bedriftsmeglere er det en utfordring og en vanskelig setting. Vi har gode prosesser for å finne passende kjøpere blant selskaper som oppnår synergier av å kjøpe vår oppdragsgiver. Men hvordan skal vi finne privatpersoner som kan tenke seg å begynne hos selger for så å kjøpe opp virksomheten over tid? Gjennom den ordinære salgsprosessen når vi kontakter passende selskap som kan være en god kjøper av vår kunde, har vi kontakt med forskjellige beslutningstakere. Kanskje disse har et ønske om å drive eget, men ønsker ikke å begynne fra den usikre gründer fasen? Fordelen med den indirekte kontakten er at når vi først tror at selskapet som blir kontaktet har synergier med vår oppdraggiver, så er det rimelig å tro at de ansatte kan ha en passende bakgrunn for vår kundes virksomhet.

I tillegg kan vi legge opp prosessen slik at vi bevisst kontakter en viss type selskap, organisasjoner eller bransjens nestor som vi vet ikke direkte er interessert i å kjøpe vår kunde, men som besitter et stort nettverk, og via det vet hvem den rette kjøperen kan være. Connecto har også en egen database med selskaper og privatpersoner som aktivt har flagget interesse for at de ønsker å kjøpe en virksomhet. Går du med lignende tanker er det bare å registrere deg hos oss.

Utfordringer er mange når det gjelder å få til en løsning der noen utestående skal ta
over et familieselskap. Vedkommende må ta stilling til spørsmål som: Er det vært risikoen som det innebærer å hoppe av en god stilling. Kommer jeg til å trives, tør jeg ta den økonomiske risikoen å kjøpe ut dagens eier? Rekker jeg å få overført eierens kompetanse og nettverk innen han eller hun forlater skuta?

Dette er såpass vanskelig at vi tror at en forutsetning for å lykkes er at dagens eier er meget fleksibel med kjøpers initiale forpliktelser. Ofte må kjøper få rett til å gå ut av prosessen uten altfor store tap om tingene ikke fungerer etter ett år. Det låter usikkert for selger, men det bør settes i perspektiv av at man oftest ikke har noen annen sikrere løsning. Og at kjøper gjennom å si opp en god stilling med oftest gode lønnsbetingelser tross alt også satser og risikerer mye for å ta sjansen for å få det til.
Risken er stor for begge parter, men hvis man lykkes får begge en meget god avtale. Selger får ofte overta et innarbeidet firma til en relativt god pris. Selger får solgt, og tjener de siste årene ofte mer penger på at kjøper kommer inn med energi og pågangsmot, som gir en meravkastning på selgers andel av aksjene.

Løsningen innebør ofte at kjøper overtar selskapet i løpet av noen år. Det innebærer at om selskapet blir drevet bedre i løpet av disse overgangsårene, blir selgers avkastning på sin andel større enn hva den hadde vært i normal, gammel driftsform. For å få dette til kreves det selvklart at virksomheten kaster av seg såpass, at kjøper kan benytte seg av sin del av utbyttet for å suksessivt å kjøpe opp 100 % av aksjene. Generasjonsskifte utenfor familien er en utfordring. På den andre side ser vi ikke sjelden i media at overdragelse av virksomheter til gründerens barn heller ikke alltid er like heldige. Sannheten er nok at når dagen for generasjonsskifte kommer, bør man undersøke alle muligheter som finnes. Da vet man at uansett utfallet, gjorde man alt for å finne den beste løsningen. ”Peace of mind” for gründeren når han spiller golf i Spania.

Er du interessert? Vil du selge bedrift eller kjøpe bedrift?
Det beygnner med å ta en samtale med en erfaren bedriftsmegler.