onsdag 24. juli 2013

Bedriftsmegler svarer på dine spørsmål

Noen praktiske erfaringer om strategier.

Strategi er et fint ord, som mange slår rundt seg med. Forståelsen for hva som kreves for å lage gode strategier, og ikke minst hvordan man skal gjennomføre dem er noe helt annet. Mange har opplevd at man har lagt ned masse arbeid i å lage en strategiplan, men så havner den ”på hylla” inntil man drar dem frem igjen neste år. Og hva har så skjedd siden sist? Ikke stort.

Kort sagt, så skal en god strategi sikre virksomhetens overlevelse. Intet mindre. En førsteklasses og klok strategi er det sterkeste verktøy som ledelsen og styret kan ha! - Vi forutsetter at bedriften har satt seg noen klare mål for hvor den skal, og at den har en forretningsidé, dvs. at den vet hva den overordnet er god på og hva den skal drive med. Strategiene skal da være de hovedsatsingene, de hovedaktiviteter, som du må gjennomføre for å nå dine overordnede mål.

Feil nr. 1 er at man ikke bryter strategiplanen ned fra honørordstadiet og lager en helt konkret handlingsplan, hvor det fremgår når de ulike aktivitetene skal være fullført og hvem som har ansvaret for å gjøre dette. Når det er gjort kommer man til feil nr. 2. som kanskje er den aller største synderen innen ledelse, og det er mangelen på oppfølging, og dermed svak gjennomføringsevne. Og følge opp er den kjedelige men undervurderte delen av lederjobben. Hvis du ikke følger opp handlingsplanen vil garantert fint lite skje. Noen av dine nøkkelfolk er selvsagt veldig driftige og selvgående og krever bare silkelett oppfølging, mens andre må du følge opp tett og regelmessig. Knytt gjerne et bonusprogram til planen, da øker sjansen vesentlig for at ting skjer.

Et annet spørsmål man bør stille seg er om man virkelig har kapasitet til å gjennomføre strategiene: Mange virksomheter bruker mye tid på strategiprosessene, mens man bruker alt for lite tid på å vurdere om man har de ressursene (økonomiske og menneskelige) og de lederne som skal til for å gjennomføre strategiene. Noen ganger kan ”nullalternativet” være helt greit: Vurder hva som er konsekvensene av å ikke endre nåværende strategi, dvs. ”å gjøre ingenting”. Kanskje er det den beste strategien? Selv om du synes fotball er en fin sport kan det vært klokt å tenke igjennom følgende utsagn: ”Er det noe det ikke er for lite av i næringslivet, er det ”kvikksølv i rumpa”. Alt for mange ledere tørster etter å handle. Det er store verdier som er skapt ved å sitte stille, i strategisk forstand, og tilsvarende store verdier som har gått tapt gjennom ledere som har oppført seg som oppfarende fotballtrenere” (Jens P. Heyerdahl, tidligere konsernsjef i Orkla).

Med utgangspunkt i din forretningsidé og dine styrker bør du så utforme noen enkle strategier. Innen varehandelen eksempelvis så vet vi at de som har gjort det best er de som har satset på lavpriskonsepter, med tilhørende lave kostnader. Å bygge virksomhet basert på dyrere produkter krever ofte både mer kapital, tar lengre tid og medfører høyere risiko. En annen tilnærming er å konkurrere på en sterk og unik kompetanse. Mange gode bedrifter er i sin tid etablert på grunnlag av en sterk gründerkompetanse, men har over tid ofte sklidd over mot å konkurrere på pris, - en ikke uvanlig felle å havne i. Andre bedrifter har sitt konkurransefortrinn i en sterk kundenærhet med svært gode kunderelasjoner og høy tillit. Over tid kan dette bygge et sterkt varemerke, som du senere kan leve godt på, men som det også er veldig fort gjort å rive ned. - Å skulle kombinere konkurransefortrinnene lavpris, høy kompetanse og kundenærhet som strategi er imidlertid svært krevende, om ikke umulig. Du må treffe noen valg.

Å lage en strategiplan tvinger deg til å løfte nesetippen over hverdagen og ikke bli sittende fast i grøten. Du lager en analyse av hvor du står i dag i forhold til konkurrentene og hvordan du tror markedet skal utvikle seg osv. Har du de riktige produktene og tjenestene som kundene vil etterspørre i fremtiden? Er du for avhengig av noen få produkter eller kunder? Er du i de riktige markedssegmentene? Se på dine styrker, svakheter, muligheter og trusler. Benytt også gjerne en analysemetode hvor du går igjennom dine priser, sammensetningen av din omsetning og dine kostnader. I ren bedriftsøkonomisk forstand er det de eneste virkemidlene du har. Husk at handelsmennene klagde over prisene på markedene i Bagdad for 2.000 år siden også. Men husk også at det er inntjeningsmuligheter overalt! Undersøkelser viser at det alltid er større forskjeller i inntjening innen en bransje enn mellom bransjene (Pankaj Ghemawat: ”Strategy and the Business Landscape”).

Kreativitet er viktig, men kan også være betydelig oppskrytt. Det er ikke sikkert at du skal finne opp hjulet på nytt. Mange gode bedrifter har lykkes på grunnlag av ren skikkelighet i ellers en uryddig bransje, dvs. at de er ordentlige og strukturerte i sin arbeidsmåte og kundehåndtering. Hvem har vel ikke irritert seg over bedrifter eller håndverkere som ikke holder ord eller følger opp?

Vær tro mot din forretningsidé og dine strategier, så lenge de står fast. Det vil alltid dukke opp spennende ideer, produkter og samarbeidsmuligheter, og mange bedriftseiere er kreative og interesserte mennesker. Vurder nye ideer med et åpent men kritisk sinn. Er dette i tråd med dine strategier, dvs. det du er god på og skal konsentrere deg om? Og har du råd til denne satsingen? Slik sett skal en strategiplan også fortelle deg hva du ikke skal drive med!

Er du interessert? Vil du selge bedrift eller kjøpe bedrift?
Det beygnner med å ta en samtale med en erfaren bedriftsmegler.